Останні новини

Останні новини

Як зупинити корупцію в системі дипломування і деградації українських моряків – «Морська освіта»

Як зупинити корупцію в системі дипломування і деградації українських моряків – «Морська освіта»

Несподівані і незвичайні проблеми, що виникли в системі підготовки та дипломування моряків України в останні три роки, показали, що навіть правильно створену систему можна вивернути навиворіт, якщо в кутах трикутника задати питання: 1) корупція; 2) байдужість до галузі і її проблем; 3) відсутність професіоналізму.

Майже всі морські видання останнім часом (з 2016 по 2019) регулярно пишуть про тотальну корупцію в системі підготовки та дипломування моряків

– діяльність морських тренажерних центрів, працювали десятиліттями, штучно блокувалася Морською адміністрацією при чергових оглядах (навіть в даний час, вже після звільнення сумно керівництва Морської адміністрації, його колишні підлеглі продовжують штучно затримувати чергові огляди центрів);

– протягом 2019 Морською адміністрацією поспішно надавались дозволи новим «обраним» тренажерним центрам, без матеріальної бази і викладачів можуть замість необхідної підготовки тільки друкувати сертифікати;

– справжній бар’єр був встановлений Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків (Інспекція) при внесенні даних про сертифікати центрів до Державного реєстру документів моряків (Реєстр)

– звільнені всі законно працюють капітани морських портів і замість них з порушенням законів призначені так звані «нові капітани портів» без необхідної кваліфікації;

– новим керівництвом Інспекції ліквідовані Державні кваліфікаційні комісії (ДКК) у всіх містах України (в тому числі і в столиці), крім Одеси;

– протягом тривалого часу інспекцією штучно введений електронне тестування моряків і навіть не оприлюднені кваліфікаційні питання для тестування;

– розцвіла система т.зв. посередників, без «послуг» яких, без хабара і отримання сертифікатів про підготовку тільки в «обраних тренажерних центрах» морякам протягом останнього року іспити в Інспекції скласти неможливо;

– Міністерством інфраструктури на ключові посади в системі підготовки моряків призначалися сторонні люди без досвіду роботи на флоті тощо.

Крім того, навіть суттєві зауваження аудитів Європейського агентства з морської безпеки (EMSA) та Міжнародної морської організації (ІМО) в 2018 році, головним з яких є відсутність імплементації Україною поправок до Конвенції ПДНВ 2015-2016 р.р., не змогли змусити ні Міністерство інфраструктури, ні Морської адміністрації, ні Інспекцію підготувати жоден нормативний акт або іншу інформацію для усунення цих зауважень.

Чому саме в нашій країні, яка прагне до європейської цивілізованої системи суспільних відносин, саме в цей час, після революції гідності, відбулися такі неймовірні перекоси, ще необхідно бути вивчати і аналізувати в майбутньому.

Але ці проблеми, які стали значними викликами часу для суспільства, необхідно негайно вирішувати, поки вони не набули незворотного характеру.

Головне, ці негативні процеси, якщо їх негайно не виправити, дуже швидко призводять до реальної деградації українського моряка: «для чогось вчити, якщо все одно доведеться заплатити».

Така ситуація ставить перед галуззю нові завдання і виклики, на які необхідно своєчасно і ефективно реагувати. У разі відсутності адекватної реакції є величезні ризики відмови значної частини іноземних судновласників від українських моряків з приводу недостатньої кваліфікації і недовіри до їх документів, і втрати передових позиції України на світовому морському ринку.

З урахуванням цих обставин, для виправлення негативної ситуації і викорінення тотальної корупції в системі дипломування моряків є нагальна потреба в найстисліші терміни:

 1. Створити електронний кабінет моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.
 2. Переглянути стандарти дипломування моряків для їх повної відповідності вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками (ПДНВ).
 3. Максимально спростити і скоротити за часом процедуру дипломування моряків;
 4. На максимально можливому рівні ввести електронні засоби в усі складові процесу дипломування і повністю виключити з процесу підтвердження кваліфікації моряка людський фактор.
 5. На керівні посади в органи влади, які здійснюють керівництво системою дипломування моряків, призначити авторитетних фахівців з багаторічним флотським досвідом.
 6. Передати функції з підтвердження кваліфікації моряків і ведення Реєстру документів моряків України від Інспекції в Морський Адміністрації.
 7. Ввести механізм безповоротної відповідальності за порушення законодавства посадових осіб, які працюють в системі дипломування моряків.

Морський громадськості також необхідно буде переглянути деякі принципи, які в системі підготовки моряків минулі десятиліття були базовими. Головний принцип серед них: «Рівень підготовки українського моряка повинно бути вище рівня міжнародних вимог». Цей принцип традиційно на державному рівні і морської громадськістю для забезпечення високої конкурентоспроможності українського моряка та безпеки судноплавства. І такий підхід виправдав себе тим, що українські моряки з перших років незалежності України впевнено зайняли провідні позиції на світовому морському флоті і продовжували їх утримувати.

Але з часом ситуація змінилася: рівень вимог Конвенції ПДНВ та світових морських технологій значно підвищився; в морських конвенцій регулярно вносяться поправки; з виданням Закону України «Про вищу освіту» відпала необхідність здійснювати підготовку осіб командного складу морських суден вище рівня бакалавра; практично повністю втрачені національний навчальний флот для плавпрактики студентів тощо.

Яким чином слід конкретно змінити систему дипломування моряків при цих умовах, з огляду на необхідність радикального зупинки тотальної корупції в ній і для запобігання деградації українського моряка?

На схемі наведені етапи, які моряк повинен пройти відповідно до вимог Конвенції ПДНВ для можливості отримати кваліфікаційний документ, що надає йому право займати посаду на морському судні.

Незважаючи на те, що всі ці етапи передбачені Конвенцією ПДНВ, кожен з них сьогодні потребує, з урахуванням всіх вимог, процедурних і нормативних коригувань.

Всеукраїнська асоціація «Морська освіта» пропонує якнайшвидше ввести в системі підготовки та дипломування моряків наступні основні зміни.

Освіта в морських вищих навчальних закладах (ВНЗ)

 1. Облік в Положенні про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден вимог прийнятого в 2014 Закону України «Про вищу освіту» щодо встановлення кваліфікаційного рівня бакалавра як єдиного рівня для всіх осіб командного складу.
 2. Затвердження типових зразків книг реєстрації підготовки студентів морських вузів.
 3. Затвердження порядку узгодження освітніх програм морських вузів.

Тренажерна підготовка моряків

 1. Введення в тренажерному підготовці моряків поправок до Конвенції ПДНВ, прийнятих в 2015-2016 р.р., а саме:

– нові вимоги до персоналу судів;

– вимог до безпеки суден, що використовують гази та інші види палива з низькою температурою спалаху;

– вимог до підготовки персоналу судів, що здійснюють плавання в полярних водах;

 1. Введення в тренажерному підготовці моряків нових модельних курсів, виданих ІМО після 2014 року.
 2. Приведення обов’язкових напрямків тренажерної підготовки моряків в повну відповідність з вимогами Конвенції ПДНВ.
 3. Заборона перевірки Морською адміністрацією напрямів підготовки, на які видано ліцензію МОН.
 4. Видача тренажерним центрам Протоколів про відповідність на термін 5 років.

Практичний стаж роботи на суднах

 1. Введення системи перевірки записів про стаж роботи моряків на судах в судноплавних і крюінгових компаніях в зв’язку з усе більш частими випадками підробки таких записів.
 2. Збереження даних про стаж роботи моряка в електронному кабінеті моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.

Визначення стану здоров’я для можливості працювати на морських суднах

 1. Затвердження Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) зразка медичного сертифіката моряка відповідно до вимог Конвенції ПДНВ.
 2. Створення МОЗ єдиного реєстру виданих медичних сертифікатів моряка і реєстру лікарів, яким надано право видавати такі сертифікати відповідно до вимог Конвенції ПДНВ.
 3. Введення МОЗ дворічного терміну дії медичних сертифікатів моряка, як це передбачено Конвенцією ПДНВ та Конвенції Міжнародної організації праці «Про працю в морському судноплавстві» 2006 року.

Перевірка легітимності документів моряків

Комплексне впровадження відкритого електронного Державного реєстру документів моряків (Реєстр) в режимі online.

Безкоштовне використання Реєстру документів моряків для всіх абонентів.

Встановлення мінімальних строків внесення в електронному вигляді сертифікатів в базу даних Реєстру.

Введення комплексної системи взаємодії Реєстр з ДКК, капітанами портів та тренажерними центрами, а також системи електронної подачі заяв моряків на тестування для оперативної перевірки легітимності всіх документів.

Збереження даних про документах моряків в електронному кабінеті моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.

Передача функції щодо ведення Реєстру від Інспекції до Морської адміністрації.

Підтвердження кваліфікації моряків

Відновлення можливості підтвердження кваліфікації моряків у всіх морських регіонах України.

Проведення підтвердження кваліфікації моряків виключно шляхом електронного тестування без будь-яких співбесід та усних іспитів з чиновниками (членами ДКК).

Впровадження програм електронного тестування, загальноприйнятих в світі (наприклад, CES, або аналогічної).

Введення електронної подачі заяв моряків на тестування з можливістю проходити тестування в будь-якому морському регіоні України за бажанням.

Встановлення єдиного прохідного балу для визначення достатнього рівня кваліфікації при тестуванні (пропонується на рівні 70%).

Введення комплексної системи взаємодії ДКК з Реєстром для оперативної перевірки документів, поданих моряком в електронному режимі.

Видача даних про результати тестування моряків відразу після тестування. Збереження даних по тестуванню в електронному кабінеті моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.

Проведення тестування осіб командного складу виключно при присвоєнні звання.

Звільнення осіб командного складу від тестування і від навчання на курсах підвищення кваліфікації при підтвердженні диплома (Revalidation) при наявності 12 місяців стажу плавання на морських судах протягом останніх 5 років.

Передача функції по тестуванню моряків від Інспекції в Морської адміністрації.

Оприлюднення всіх кваліфікаційних питань, по яких проводиться тестування моряків.

Проведення тестування моряків у всіх регіонах в робочі дні щодня.

Встановлення єдиного двотижневого терміну для повторного тестування моряків після негативного результату тестування.

Отримання моряком кваліфікаційного документа

 1. Можливість отримання кваліфікаційного документа моряка відразу після тестування – «Єдине вікно».
 2. Підтвердження диплома (Revalidation) особою командного складу без тестування і без навчання на курсах підвищення кваліфікації при наявності 12 місяців стажу плавання на морських судах протягом останніх 5 років.
 3. Затвердження зразків нових документів моряків, необхідних у зв’язку з прийняттям поправок 2015-2016 р.р. Конвенції ПДНВ.
 4. Передача функції з видачі документів моряків від капітанів портів в Морської адміністрації.
 5. Збереження даних про видані документів моряків в електронному кабінеті моряка, як це передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837/2019.

Всі ці заходи, прийняті в комплексі, мають оздоровити систему дипломування моряків шляхом швидкого і невідворотного викорінення тотальної корупції, введеної в останнім часом.

Для досягнення цієї мети перш за все необхідно замінити осіб, які привели цю систему до стагнації, на професіоналів, які пов’язані з корупційними діями.

Крім того, необхідно негайно наказом Міністерства інфраструктури створити робочу групу за участю всіх зацікавлених сторін (Мінінфраструктури, МОН, МОЗ, Морська адміністрація, морські вузів і тренажерні центри, капітани портів, професійні громадські організації і фахівці галузі) для максимально швидкої підготовки змін до нормативно-правових актів і забезпечити планову прозору роботу цієї групи.

Якщо цього не зробити терміново, а то й поставити бар’єри для розростання метастаз корупції в цій сфері, є великі ризики значної втрати позицій українських моряків на світовому морському флоті і пов’язаних з цим соціальних проблем і втратою іміджу України. І ці ризики з кожним місяцем бездіяльності органів влади істотно зростають і посилюють розчарування моряків та їхніх родин.

Морська громадськість сподівається, що нове керівництво країни, Міністерства інфраструктури та Морської адміністрації зверне увагу на ці важливі питання і прийме дієвих заходів для їх практичного вирішення і відновлення передових позицій українських моряків в світі.

 

Джерело: Всеукраїнська асоціація «Морська освіта», «Моряк України” № 50 від 18.12.2019 -го

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Поділитися...