Останні новини

Останні новини

Позиція Морської Палати України щодо питання підтвердження стажу моряків

Позиція Морської Палати України щодо питання підтвердження стажу моряків

19.08.2020 р. Кабінетом Міністрів України було ухвалено Постанову №739 «Деякі питання підготовки і дипломування моряків», відповідно до якої протягом трьох місяців мала відбутись передача всіх функцій щодо дипломування моряків від Інспекції з питань дипломування та підготовки моряків (далі – Інспекція) до Морської адміністрації.

02.11.2020 р. на виконання Постанови КМУ №739 для громадського обговорення був розміщений проект Наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України» (далі – Проєкт). Громадське обговорення тривало до 02.12.2020 р.

Проєктом пропонувалося внести зміни до Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 7 травня 2007 року №377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 травня 2007 року за №529/13796, а також до Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 7 серпня 2013 року №567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за №1466/23998 (із змінами).

27.11.2020 р. Проєкт був підписаний Міністром інфраструктури України за №801 та направлений до Міністерства юстиції України, втім був повернутий без реєстрації. Після цього, Міністерство інфраструктури розпочало справжні консультації із громадськістю та звернулося до профільних об’єднань із метою отримання практичних порад щодо належних документів для підтвердження стажу роботи на судні. Було проведено дві наради, втім, складається враження, що рекомендації морських спеціалістів так і не були почуті.

Так, присутні на нарадах представники морської спільноти зауважували, що належними та достатніми документами для підтвердження стажу роботи на судні є послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка.

Відповідне нормативе регулювання передбачається:

Відповідно до доброї морської практики, судноплавні компанії можуть надавати моряку довідку про плавання (Letterofservice, Letterofdischarge), яка також підтверджує факт належного виконання контракту. Оформлення та видача послужної книжки моряка і посвідчення особи моряка належить до компетенції Морської адміністрації і є єдиними нормативно визначеними документами, що можуть підтвердити стаж роботи на судні.

Втім, Морська адміністрація з незрозумілих причин не визнає власні документи як належні та достатні докази підтвердження стажу. Пропозиції Морської адміністрації до Наказу МІУ №801 зводяться до того, щоб не визнавати ані послужну книжку, ані посвідчення особи моряка документами, що посвідчують стаж. Натомість, Морська адміністрація вважає, що стаж моряків, які працюють на суднах під іноземним прапором мають підтверджувати:

 • Інформація про страховий стаж із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • Копія трудових договорів (контрактів) за визначений період;
 • Підтвердження оплати праці відповідно до трудового договору (контракту) або копія поданих податкових декларацій про майновий стан і доходи за визначений період або відповідь роботодавця на запит морської адміністрації.

Морська Палата України із сумом відзначає, що такі вимоги з боку профільного центрального органу виконавчої влади не мають нічого спільного із реальним підтвердженням стажу і демонструють бажання Морської адміністрації створити додаткові регуляторні бар’єри для моряків з метою унеможливлення процедури підтвердження дійсності дипломів.

Про що насправді ідеться, та для кого це важливо

В межах спрощення та оптимізації процедур дипломування моряків, Наказом №801 мали б зробити можливим підтвердження дійсності дипломів за наявності стажу.

Алгоритм містить такі складові:

 1. Суб’єкти — Капітан, особи командного складу та радіооператори.
 2. Мета — повторне підтвердження дійсності дипломів. НЕ стосується ситуацій, коли диплом отримується вперше, та коли відбувається присвоєння чергового звання (як це визначено у національному законодавстві України).
 3. Зміст – один із варіантів доведення збереження професійної придатності.
 4. Строк — через строк, що не перевищує п’яти років.
 5. Застосовні норми Конвенції ПДНВ — Правило I/11Конвенції ПДНВ,Розділ А-І/11 кодексу ПДНВ.

Жодне з наведених положень не стосується страхового стажу, оплат за контрактами чи податкових декларацій для підтвердження стажу.

Згідно з офіційним перекладом Конвенції ПДНВ (Манільські правки), «Стаж роботи на судні» означає роботу на судні, що відноситься до видачі або підтвердження диплома або присвоєння іншої кваліфікації. Отже, підтвердження страхового стажу та/або надання податкових декларацій не належать до питань кваліфікації моряків.

Конвенція ПДНВ передбачає дотримання одночасно двох умов:

 1. Відповідність за станом здоров’я  ТА
 2. Збереження професійної придатності одним із способів наведених вище.

ВТІМ, запропоновані Морською адміністрацією зміни сьогодні передбачають, що підтвердження дипломів має відбуватись, по-перше, в ДКК (навіть якщо екзамен не здається), по-друге, за умови дотримання одночасно чотирьох умов:

 1. Відповідність за станом здоров’я;
 2. Наявність чинних свідоцтв про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;
 3. Пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації);
 4. Довести збереження професійної придатності шляхом документального підтвердження стажу (контрактами, страховим стажем та податковими деклараціями) АБО — екзамен.

Враховуючи вищевикладене, Морська Палата України заявляє про свою абсолютну незгоду із запропонованим Морською адміністрацією підходом до підтвердження стажу. Звертає увагу, що запропонований пакет документів зробить неможливим підтвердження стажу для моряків, що працюють на суднах під іноземними прапорами.

Принагідно зазначаємо, що підписана Міністром редакція Наказу №801, яка містила норми про «стаж роботи на суднах, підтверджений записами в послужній книжці моряка та посвідченні особи моряка, та/або документально підтверджений стаж роботи на відповідних підприємствах» — є більш прийнятними та відповідають як стандартам Конвенції ПДНВ, так і підзаконним актам України.

Також, звертаємо увагу, що Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику. Морська адміністрація є органом, що реалізує політику, відповідно до визначених Міністерством напрямків та ухвалених стратегічних рішень.

Враховуючи вищевикладене, просимо Мінінфраструктури, взяти до уваги позицію морської спільноти, що належними документами для підтвердження стажу роботи на судні є послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка. У разі наявності, додатковим підтвердженням може слугувати довідка про плавання (Letter of service, Letter of discharge). Така позиція є спільною із Профспілкою робітників морського транспорту, Федерацією роботодавців транспорту України, Українським об’єднанням моряків, Всеукраїнським об’єднанням крюїнгових компаній.

Поділитися...