Останні новини

Останні новини

Поромний комплекс у «Чорноморську» незаконно віддали в управління приватній компанії

Поромний комплекс у «Чорноморську» незаконно віддали в управління приватній компанії

Морська Палата України звернулася до міністра інфраструктури Владислава Криклія з проханням з’ясувати обставини і вжити заходів щодо термінового розірвання угоди, якою поромний комплекс в морському порту «Чорноморськ» фактично передано в управління ТОВ «Автологістика» попри заяви про намір передати термінал у концесію на прозорому конкурсі.

«12 жовтня 2020 року ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та ТОВ «Автологістика» уклали Додаткову угоду №2 до «Договору про використання території Підприємства» №130д від 17 жовтня 2019 р., яка, на думку експертів Морської Палати, суперечить чинному законодавству України. Вказана Додаткова угода, за своїм змістом, є прихованою передачею поромного комплексу ДП «МТП «Чорноморськ» в концесію чи оренду без дотримання встановленого чинним законодавством конкурсного порядку, що суперечить принципам здійснення державно-приватного партнерства, визначеним Законом України «Про державно-приватне партнерство», зокрема, принципу визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом, а також положенням законів України «Про концесію» та «Про управління об’єктами державної власності», — ідеться в листі МПУ.

Зокрема, як наголошується в листі, Додаткова угода містить положення, згідно з якими ТОВ «Автологістика» («Клієнт» за договором) отримує право безперешкодно, на свій власний розсуд, використовувати не лише територію поромного комплексу, а й технологічне обладнання порту (навантажувальні столи та рампи, підйомно-опускний міст) та техніку, причому вибір таких об’єктів «Клієнт» має право здійснити самостійно «згідно з існуючою практикою» або на власний розсуд.

Угодою передбачено створення ТОВ «Автологістика» окремого пропускного пункту на територію Порту для своїх працівників та транспортних засобів, що порушує положення ст.ст. 10, 11 Закону України «Про морські порти України» щодо забезпечення спеціального режиму перебування та переміщення на території морського порту та створює загрозу національній безпеці держави.

Порушенням положень ст. 18 Закону України «Про морські порти України», ст. 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є передбачена додатковою Угодою домовленість сторін спільно планувати черговість обробки суден, обробки вантажу на території Порту, що створює переваги для клієнтів ТОВ «Автологістика».

Так само порушенням ст.ст. 16-19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є надання доступу ТОВ «Автологістика» до електронної бази даних програми «1С Підприємство», що використовується Портом, а також зобов’язання Порту використовувати надану йому на безоплатній основі інформаційну систему «ESTAFETA».

Значно заниженою є і вартість, за якою Портом надаються окремі послуги за згаданою додатковою Угодою і яка, подекуди, у більш ніж 10 разів менша вартості послуг, що надаються безпосередньо Портом іншим клієнтам на поромному терміналі. «В результаті цього, ТОВ «Автологістика» отримує незаконну конкурентну перевагу, а Державний бюджет недоотримує значні суми коштів. Більш того, Угода зобов’язує Порт спрямовувати не менше 50% від доходів, отриманих за такі послуги, на користь фонду заробітної плати працівників, які обслуговують ТОВ «Автологістика» з метою їх мотивації, що є прямим втручанням у внутрішню діяльність порту», — наголошується в листі.

Вищевказані порушення не є вичерпними. Виходячи з положень Угоди маємо констатувати, що шляхом укладення додаткової угоди №2 від 12 жовтня 2020 року до Договору «Про використання території підприємства» від 17 жовтня 2019 року №130/д, ТОВ «Автологістика» в непередбачений чинним законодавством спосіб одержала практично необмежене право користування територіями та інфраструктурою Спеціального поромного комплексу, в зв’язку з чим не лише незаконно отримала конкурентні переваги на ринку морських перевезень, а й ставить під загрозу можливість прозорої передачі поромного терміналу в концесію, заплановану Державою.

«Зважаючи на важливість морських портів як для забезпечення державної безпеки, так і для захисту економічних інтересів держави, законодавством передбачений особливий режим використання та відчуження майна портів, а також режим переміщення осіб та транспортних засобів на території морського порту. Так, згідно зі ст. 23 Закону України «Про морські порти України» стратегічні об’єкти портової інфраструктури не підлягають передачі в оренду чи концесію, інші ж об’єкти можуть бути об’єктами державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, лише у чітко визначеному законами України «Про концесію» та «Про управління об’єктами державної власності». Більш того, наказом Міністерства інфраструктури України №331 від 26 травня 2020 р. заборонено без попереднього дозволу Мінінфраструктури укладання (продовження строку) договорів оренди, сервітуту, вчинення інших правочинів, що передбачають виникнення обмеження права користування чи встановлення обмежень на земельні ділянки та іншого нерухомого майна або основних засобів Порту», — наголошується в листі.

Враховуючи вищевикладене, МПУ звернулася до Міністра інфаструктури України В.А. Криклія та в.о. голови АМПУ О.Г. Голодницького з проханням надати правову оцінку правомірності укладення зазначеного вище правочину, притягти до відповідальності осіб, винних у порушенні чинного законодавства, та вжити заходи щодо термінового розірвання вказаної додаткової Угоди.

Громадська спілка «Морська Палата України» є організацією, яка на добровільних засадах та спільності інтересів об’єднує фізичних осіб і юридичних осіб приватного права, основною метою якою є всебічне сприяння розвитку торгового мореплавства і судноплавства в Україні, відновлення та забезпечення сталого розвитку інфраструктури водного транспорту, а також представництво та захист загальних майнових прав і немайнових інтересів учасників Морської Палати.

Поділитися...