Останні новини

Останні новини

IMO схвалила поправки до Конвенції ПДНВ щодо використання електронних документів моряків

IMO схвалила поправки до Конвенції ПДНВ щодо використання електронних документів моряків

На 8-й сесії Підкомітету з людського фактору, підготовки та несення вахти Міжнародної морської організації (IMO) прийнято поправки до Конвенції та Кодексу ПДНВ (Кодекс з підготовки та дипломування моряків та несення вахти), які після набуття чинності дозволять використовувати електронні професійні дипломи та документи спеціаліста, що видаються відповідно до Конвенції.

Ця робота на майданчику IMO проводилася з 2018 року й спрямована на стимулювання використання електронних форм дипломів членів екіпажів суден, що видаються відповідно до вимог Конвенції ПДНВ, а також на уніфікацію існуючих видів та кількості документів, що видаються. Проект поправок був розроблений у 2020-2021 роках.

До правил I/1 та I/2 Конвенції ПДНВ вноситься нове визначення «оригінал будь-якого диплома, що вимагається Конвенцією» та мінімальні вимоги до електронних дипломів, до розділу A-I/2 Кодексу — уточнення щодо використання професійних дипломів та документів спеціаліста в електронній формі.

Поправки будуть представлені на розгляд та схвалення Комітету IMO з безпеки на морі у квітні 2022 року і, за позитивного рішення Комітету, можуть набути чинності у 2024 році.

Для полегшення застосування поправок Підкомітет схвалив проект Керівництва ІМО з використання електронних дипломів і документів, до якого включені рекомендації щодо підтвердження електронних дипломів, забезпечення безпеки передачі та зберігання інформації, пропозиції щодо визначення фізичного місця зберігання дипломів, питання захисту персональних даних тощо.

Триває всебічний перегляд Конвенції про підготовку та дипломування персоналу рибальських суден та несення вахти 1995 року (ПДНВ-Р). Завдання перегляду — за можливості гармонізувати з Конвенцією ПДНВ терміни та визначення, низку вимог щодо видачі та підтвердження дипломів та документів, організації тренажерної підготовки.

У ході сесії було прийнято рішення про включення до Конвенції ПДНВ-Р поняття «документ спеціаліста» поряд із вже наявним поняттям «професійний диплом», про можливість заміни частини практичної підготовки механіків на судні тренажерною підготовкою, про визнання свідоцтв підготовки з початкової безпеки.

Робота з удосконалення Конвенції ПДНВ-Р триватиме у міжсесійний період.


Поділитися...