Про нас, наші цілі, наше бачення

Морська Палата України ґрунтується на цінностях і фундаментальних принципах, які є запорукою забезпечення високих етичних та ділових стандартів діяльності

НАША МІСІЯ

Впливова, активна позиція організації, заснована на консолідації зусиль всього морського співтовариства і представників бізнесу водного транспорту для забезпечення цивілізованих умов розвитку галузі морського і річкового судноплавства, її інфраструктури, сприятливих умов розвитку бізнесу та забезпечення соціально-економічного розвитку країни відповідно до кращих міжнародними практиками.

responsive

Незалежність, Довіра, Патріотизм

Приєднатися до нас!

НАШІ ЦІННОСТІМорська Палата України ґрунтується на цінностях і фундаментальних принципах, які є запорукою забезпечення високих етичних та ділових стандартів діяльності

Незалежність

МПУ – самоврядна незалежна організація, яка об’єднує незалежних учасників і формує незалежну експертну думку, оцінку

Довіра

МПУ високо цінує довіру бізнесу, держави, громадянського суспільства

Патріотизм

МПУ являється:

 • представником українського бізнесу
 • підтримує український бізнес, українського виробника
 • орієнтована на позитивні зміни в українській галузі морського і річкового судноплавства, в національній економіці України

Соціальна відповідальність

МПУ – соціально відповідальна організація перед бізнес-спільнотою та суспільством

Стабільність і системність

Система Морських палат працює в більшості «морських» держав світу

Функції МПУ – актуальні і затребувані бізнесом, сучасними умовами

МПУ забезпечує системний підхід для реалізації своїх функцій, керується цими принципами і кращими світовими практиками

Унікальність

МПУ є унікальною організацією, яка об’єднує активних учасників галузі річкового і морського судноплавства, профільні асоціації та організації, зацікавлені в стабільному розвитку галузі, відновлення українського судноплавства, суднобудування.

Основними цілями (завданнями) діяльності Асоціації є:

 1. реалізація засад конституційного ладу України в області торгового мореплавання і судноплавства, зокрема, забезпечення єдності економічного простору, вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримки конкуренції, свободи економічної діяльності;
 2. представництво законних інтересів та захист прав своїх членів в сфері соціально-трудових відносин і пов’язаних із ними економічних відносин з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об’єднаннями;
 3. забезпечення взаємодії організацій морського і річкового транспорту з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою врахування потреб, інтересів і прав членів Асоціації при формуванні та реалізації державної політики в галузі морського і річкового транспорту;
 4. сприяння у визначенні державою і суспільством цілей, завдань, напрямків і способів досягнення національних інтересів України в області торгового мореплавання і судноплавства;
 5. забезпечення координації зусиль галузевих організацій та взаємодії з органами державної влади в питаннях розробки, незалежної експертизи та громадського обговорення проектів законів та інших профільних нормативних правових актів;
 6. формування єдиної інформаційної політики в області висвітлення діяльності членів Асоціації;
 7. сприяння вирішенню конфліктних ситуацій в сфері торгового мореплавання і судноплавства, соціально-трудових відносин;
 8. підвищення конкурентоспроможності української торгового флоту, збільшення питомої частки українських компаній в міжнародному судноплавстві;
 9. участь у формуванні та діяльності відповідних комісій з регулювання соціально-трудових відносин, примирних комісій, трудовий арбітраж по розгляду і вирішенню колективних трудових спорів;
 10. консультацій (переговорів) з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об’єднаннями, за основними напрямками соціально-економічної політики;
 11. організація проведення досліджень, експертиз, консультацій, вивчення ринку і здійснення іншої експертної діяльності, спрямованої на розвиток морського і внутрішнього водного транспорту, підвищення конкурентоспроможності українського торгового флоту, підвищення престижу професії моряка;
 12. сприяння розвитку суднобудівної діяльності в Україні;
 13. розвиток наукових знань у сфері торговельного мореплавства;
 14. Розробка та вдосконалення вимог законодавства, правил, політик і регламентів, що діють у сфері торговельного мореплавства на морському та річковому транспорті
 15. надання експертних висновків з різних питань у сфері торгового мореплавання – з питань безпеки судноплавства, заходи по попередженню забруднення навколишнього середовища, висновків правил, норм, стандартів, планів, проектів будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів морського і річкового будівництва, в тому числі судноплавних шляхів , портів, гідротехнічних споруд воднотранспортного комплексу різного функціонального значення, які використовуються з метою забезпечення безпеки судноплавства, судноплавних шлюзів, міст , Підводних і надводних переходів, баз для стоянок суден, берегових об’єктів зв’язку, навігації, спостереження та ін.;
 16. організація вдосконалення вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища морським та річковим транспортом
 17. міжнародне співробітництво з питань безпеки на морському та річковому транспорті;

Участь в Морський Палаті України

Учасниками Морський палати можуть бути юридичні особи, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, і фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність перевезення вантажів і пасажирів, буксирування, вантажопереробки, навчання, підготовки галузевих фахівців, інші види діяльності в сфері торгового мореплавання, і надають інші супутні послуги

Вступ до Морської Палату нових учасників здійснюється на підставі відповідної заяви.

Сатус учасника Морський Палати України:

 1. Дійсний учасник – юридична особа (бізнес) – бере участь в обговоренні питань і прийнятті всіх рішень Морський Палати, має право вирішального голосу.
 2. Асоційований – громадські організації, фізична особа / підприємець – бере участь в обговоренні питань і прийнятті всіх рішень Морський Палати, має право вирішального голосу.
 3. Учасник кореспондент – навчальні, наукові, медичні установи, ЗМІ – має право дорадчого голосу.

Вибір статусу визначається самим учасником.

Щодо внесків учасників

Участь в Морський Палаті України передбачає оплату учасниками:

вступного внеску – сплачується одноразово при оформленні участі;

річного внеску – оплачується регулярно;

цільового внеску – оплачується учасниками Морський Палати України для вирішення конкретних завдань

розміри внесків учасників визначаються Положенням про внески Морський Палати України